Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đại Việt (DAI VIET IDC JSC) được thành lập ngày 14/06/2007.