untitled78

人材教育の流れ 

訓練内容

教育内容

 

トレーニングプログラムの基本内容

  • 面接前の基本教育

面接前の基本教育

  • 採用後出国までの基本訓練

採用後出国までの基本訓練

  • 日本での組合による教育訓練

日本での組合による教育訓練

  • 帰国後の再就職サポート

帰国後の再就職サポート

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>